Home

מיני - מומנט

'יום פתוח' למועמדים 2017 בטכניון ובפקולטה: הזמן והמקום לשאול את השאלות ולקבל את כל התשובות

חזרה לעלון המלא »  

יום פתוח בטכניון

יום פתוח 2017 של הטכניון והפקולטה יתקיים בשני מועדים. ב - 22/2/17 יתקיים היום הפתוח למגזר הערבי, וב - 23/2/17 לקהל הרחב. בשני המועדים יתקיימו מפגשים באולם השקוף בבית הסטודנט לשם יגיעו נציגי הפקולטה ויתנו מענה לשאלות הנוגעות לפקולטה להנדסת מכונות. בתאריך 23/2 יתקיימו בנוסף למפגשים באולם השקוף בבית הסטודנט, גם שני מפגשים באודיטוריום בניין קאהן להנדסת מכונות, בהשתתפות דיקן הפקולטה פרופ' יורם הלוי, והפרופסורים מרים זקסנהויז ויזהר אור אשר יספרו למועמדים על פעילותם המחקרית בפקולטה.

פרופ' מרים זקסנהויז, תספר בהרצאתה על פעילותה במעבדה לאינטגרציית חישה-פעולה. במעבדה זו מפתחים שיטות לבקרה דינאמית של רובוטים הולכים שמנצלת את הדינמיקה הטבעית של הרובוט. פרופ' זקסנהויז תסקור בתחילה שיטות שונות לבקרת רובוטים הולכים, כולל שיטה כמעט-סטטית שבה הרובוט נשאר יציב סטטית במהלך כל הצעד, וכן שיטות דינאמיות שבהן הרובוט ממשיך ללכת באופן מחזורי, למרות שאינו יציב סטטית במהלך כל הצעד. שיטות דינאמיות דומות יותר להליכה של בעלי-חיים, והן יותר מהירות ויעילות, במיוחד אם הן מנצלות את הדינאמיקה הטבעית של הגוף. כדי לנצל את הדינאמיקה הטבעית של הרובוט, צריך להניע את המפרקים במנועים גמישים שלא מתנגדים לתנועה הטבעית של הרגליים. ההרצאה תכלול תיאור של מנגנון כזה, הנקרא אקטואציה אלסטית טורית, והוא יודגם באמצעות סרטון של רובוט חד-רגלי שנבנה במעבדה. 

שיטות הבקרה המפותחות במעבדה בראשות פרופ' זקסנהויז מבוססות על תובנות מבקרת הליכה בבעלי חיים. בבעלי חיים ובבני-אדם, קיימות רשתות של תאי עצב שיוצרות תבניות תנועה מחזוריות המהוות בסיס לבקרת ההליכה. כניסות חיצוניות מבקר על, יכולות לשנות את התבנית או את זמן המחזור, ובכך לשנות את קצב ההליכה ולהתאים אותו לתוואי ההליכה. מדובר במנגנון שיכול ליצור הליכה יציבה גם ללא משוב, אבל משוב חשוב להרחבת תחום היציבות. רעיונות אלו יוצגו באמצעות דוגמאות וסרטונים מסימולציות של רובוטים שנבנו במעבדה, וההרצאה תסתיים בתיאור האתגרים בתחום והכלים בהם עושים שימוש במעבדה לאינטגרציית חישה-פעולה כדי להתמודד עמם.

פרופ' יזהר אור, יספר למועמדים בקצרה על עבודתו בנושא דינמיקה ובקרה של תנועת רובוטים שחיינים. רובוטים קיימים ומתפקדים כיום במקומות רבים, אך פיתוח של רובוטים לתנועה ניידת אוטונומית עדיין מהווה אתגר מדעי והנדסי מהשורה הראשונה. לצורך תכנון רובוטים כאלו, נדרשת הבנה מעמיקה בדינמיקה של התנועה, וכיצד היא מושפעת מהאינטראקציה המכנית בין שינויי הצורה של הרובוט לבין הכוחות המופעלים על ידי הסביבה. רובוטים שחיינים אוטונומיים יכולים לשמש למשימות תחזוקה, אבטחה וחילוץ בסביבה ימית, ובסקאלת המיקרו ישמשו בעתיד הקרוב לביצוע פעולות רפואיות בתוך גוף האדם כגון בדיקת דגימות או פיזור תרופות ממוקד. בהרצאה יוסברו העקרונות הפיסיקליים השולטים בדינמיקה של רובוטים שחיינים בסקאלות של מאקרו ומיקרו, ויודגם כיצד מודלים תיאורטיים מפושטים וניתוח מתמטי מקורב, משמשים לצורך חיזוי התנועה של רובוט שחיין ואופטימיזציה של ביצועיו. כל אלו דורשים ידע מתמטי, פיסיקלי, ומכני-הנדסי אשר נרכש בלימודים לתואר בהנדסת מכונות.

בתום המפגשים יערך פאנל של סטודנטים וסטודנטיות משנה ראשונה עד רביעית אשר יענו לשאלות המועמדים, ולבסוף יוצג למועמדים רכב הפורמולה של הטכניון.

חזרה לעלון המלא »