Technion | Newsletter
Home

מיני - מומנט

ניוזלטר הפקולטה להנדסת מכונות, גיליון ינואר 2017 (31)

דבר דיקן הפקולטה

שלום רב,

בתאריך 2.3.2017 תקיים הפקולטה בשיתוף עם ארגון בוגרי הטכניון, כנס לבוגרי מחזור ל"ח 1966, לציון 50 שנה לסיום לימודיהם בפקולטה. הכנס ישמש במה למפגש רעים, ויספק לבוגרים הזדמנות ייחודית להתעדכן בנעשה בפקולטה.

קריאה מהנה,
פרופ' יורם הלוי